SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     โปรโมชั่นพิเศษจาก SINGHA Online Shop  (8-21 ม.ค.)

ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบ 1,500 บาท ขึ้นไป

รับฟรี!! สายรัดกระเป๋าเดินทาง (มูลค่า 250 บาท)

ของแถมมีจำนวนจำกัดเงื่อนไข
- 1 ออร์เดอร์ / 1 สิทธิ์
- พื้นที่ต่างจังหวัดของแถมจะถูกจัดส่งหลังหมดโปรโมชั่นภายใน 15 วันทำการ
- เฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นคูปองน้ำดื่มสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดรายละเอียด

     โปรโมชั่นพิเศษจาก SINGHA Online Shop  (8-21 ม.ค.)

ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบ 1,500 บาท ขึ้นไป

รับฟรี!! สายรัดกระเป๋าเดินทาง (มูลค่า 250 บาท)

ของแถมมีจำนวนจำกัดเงื่อนไข
- 1 ออร์เดอร์ / 1 สิทธิ์
- พื้นที่ต่างจังหวัดของแถมจะถูกจัดส่งหลังหมดโปรโมชั่นภายใน 15 วันทำการ
- เฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นคูปองน้ำดื่มสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด