SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     โปรโมชั่นพิเศษจาก Singha Online Shop ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท รับฟรี  ที่เปิดขวดอัตโนมัติ 1 ชิ้น  (มูลค่า 110 บาท) 

รีวิวที่เปิดขวด คลิก http://bit.ly/2QrvvF6

เงื่อนไข
- ยกเว้นคูปองน้ำดื่มสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- พื้นที่ต่างจังหวัดของแถมจะถูกจัดส่งหลังหมดโปรโมชั่นภายใน 30 วันทำการ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด

     โปรโมชั่นพิเศษจาก Singha Online Shop ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562

เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท รับฟรี  ที่เปิดขวดอัตโนมัติ 1 ชิ้น  (มูลค่า 110 บาท) 

รีวิวที่เปิดขวด คลิก http://bit.ly/2QrvvF6

เงื่อนไข
- ยกเว้นคูปองน้ำดื่มสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- พื้นที่ต่างจังหวัดของแถมจะถูกจัดส่งหลังหมดโปรโมชั่นภายใน 30 วันทำการ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า