SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

      
โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำแร่ FIJI (ทุกขนาด) ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 6 ลัง รับฟรี!! 1 ลัง
ครบ 15 ลัง รับฟรี!! 3 ลัง

หมายเหตุ
- ไม่สามารถซื้อคละขนาดได้ สินค้าที่แถมเป็นขนาดสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายนนี้เท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.singhaonlineshop.com   


รายละเอียด

      
โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำแร่ FIJI (ทุกขนาด) ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 6 ลัง รับฟรี!! 1 ลัง
ครบ 15 ลัง รับฟรี!! 3 ลัง

หมายเหตุ
- ไม่สามารถซื้อคละขนาดได้ สินค้าที่แถมเป็นขนาดสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายนนี้เท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.singhaonlineshop.com