SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

      
โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำแร่ Purra ขนาดใดก็ได้ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 4 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค
ครบ 10 แพ็ค ขึ้นไป ทุกๆ 2 แพ็ค  รับฟรี!! 1 แพ็ค

หมายเหตุ
- ขนาด 0.33/0.75 / 0.6/1.5 ไม่สามารถซื้อคละขนาดได้ สินค้าที่แถมเป็นขนาดสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Callcenter 02-725-4999 (ทุกวัน 8.00-18.00 น.)

www.singhaonlineshop.com  
สั่งง่านทุกที่...ส่งฟรีถึงบ้านรายละเอียด

      
โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำแร่ Purra ขนาดใดก็ได้ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 4 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค
ครบ 10 แพ็ค ขึ้นไป ทุกๆ 2 แพ็ค  รับฟรี!! 1 แพ็ค

หมายเหตุ
- ขนาด 0.33/0.75 / 0.6/1.5 ไม่สามารถซื้อคละขนาดได้ สินค้าที่แถมเป็นขนาดสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Callcenter 02-725-4999 (ทุกวัน 8.00-18.00 น.)

www.singhaonlineshop.com  
สั่งง่านทุกที่...ส่งฟรีถึงบ้าน