SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

      
โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำดื่มสิงห์ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 4 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค (เฉพาะขนาด 0.6 และ 1.5)


ครบ 5 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค (เฉพาะขนาด 0.75)

หมายเหตุ
- ขนาด 0.6 / 1.5 / 0.75  ไม่สามารถคละไซส์ได้ สินค้าแถมจะได้ขนาดเดียวกับที่สั่งซื้อ
- โปรโมชั่นนี้สำหรับน้ำสิงห์ขนาด 0.6 / 0.75 และ 1.5 เท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Callcenter 02-725-4999 (ทุกวัน 8.00-18.00 น.)

www.singhaonlineshop.com   
สั่งง่ายทุกที่...ส่งฟรีถึงบ้าน
รายละเอียด

      
โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำดื่มสิงห์ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 4 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค (เฉพาะขนาด 0.6 และ 1.5)


ครบ 5 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค (เฉพาะขนาด 0.75)

หมายเหตุ
- ขนาด 0.6 / 1.5 / 0.75  ไม่สามารถคละไซส์ได้ สินค้าแถมจะได้ขนาดเดียวกับที่สั่งซื้อ
- โปรโมชั่นนี้สำหรับน้ำสิงห์ขนาด 0.6 / 0.75 และ 1.5 เท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Callcenter 02-725-4999 (ทุกวัน 8.00-18.00 น.)

www.singhaonlineshop.com   
สั่งง่ายทุกที่...ส่งฟรีถึงบ้าน