SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน


สั่งซื้อสินค้าแอลกอฮอล์

ยืนยันอายุ
  • • คุณต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถซื้อสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ได้
  • • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย ทางเว็บไซต์ขอจำหน่ายและจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านระหว่างเวลา 11.00-14.00 และหลัง 17.00 น. เท่านั้น

  • ตามประกาศจากภาครัฐเรื่องห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทางโครงการของดให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าดังกล่าวในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลำปาง จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อจากจังหวัดดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบในขั้นตอนการจัดส่ง
ดูรายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อแอลกอฮอล์เพิ่มเติม คลิกที่นี่