SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน


สั่งซื้อสินค้าแอลกอฮอล์

ยืนยันอายุ
  • • คุณต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถซื้อสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ได้
  • • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย ทางเว็บไซต์ขอจำหน่ายและจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านระหว่างเวลา 11.00-14.00 และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น (และช่วงประกาศเคอร์ฟิว งดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 22.00-24.00 น.

  • ตามประกาศจากภาครัฐเรื่องการห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทางโครงการของดให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าแอลกอฮอล์ในช่องทาง Singha Online Shop ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี บุรีรัมย์ และอ่างทอง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบในขั้นตอนการจัดส่ง
ดูรายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อแอลกอฮอล์เพิ่มเติม คลิกที่นี่