SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     

Singha Music presents 
Khalid American Teen Tour 2018 Bangkok

ซื้อบัตรไม่ทัน หาอยู่ใช่ไหม 
แจกบัตรฟรี ผ่านสิงห์ออนไลน์ อย่าช้า  จำนวนจำกัด

พิเศษ วันนี้ – 30 ต.ค. 61

เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน สิงห์ออนไลน์ช็อป  ครบ 5,000 บาท
รับฟรี บัตรคอนเสิร์ต Khalid American Teen Tour 2018 Bangkok
มูลค่า 1,800 บาท จำนวน 1 ใบ (จำนวนจำกัด)

เฉพาะการยืนยันรับสิทธิ์ผ่าน Call Center เท่านั้น
โทร 02-725-4999(ทุกวัน 08:00-18:00น.)

เงื่อนไข             
1. มียอดสั่งซื้อครบตามที่กำหนดขึ้นไปและชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
2. ยืนยันรับสิทธิ์ ได้ที่ โทร Call Center Singha Online Shop: 02-725-4999 เท่านั้น
3. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมคูปองน้ำ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ลูกค้ารับบัตรคอนเสิร์ต ณ สถานที่จัดงาน ในวันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
6. สถานที่จัดคอนเสิร์ต ณ จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮาส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด รอบการแสดง วันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 20:00 น.
 

รายละเอียด

     

Singha Music presents 
Khalid American Teen Tour 2018 Bangkok

ซื้อบัตรไม่ทัน หาอยู่ใช่ไหม 
แจกบัตรฟรี ผ่านสิงห์ออนไลน์ อย่าช้า  จำนวนจำกัด

พิเศษ วันนี้ – 30 ต.ค. 61

เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน สิงห์ออนไลน์ช็อป  ครบ 5,000 บาท
รับฟรี บัตรคอนเสิร์ต Khalid American Teen Tour 2018 Bangkok
มูลค่า 1,800 บาท จำนวน 1 ใบ (จำนวนจำกัด)

เฉพาะการยืนยันรับสิทธิ์ผ่าน Call Center เท่านั้น
โทร 02-725-4999(ทุกวัน 08:00-18:00น.)

เงื่อนไข             
1. มียอดสั่งซื้อครบตามที่กำหนดขึ้นไปและชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
2. ยืนยันรับสิทธิ์ ได้ที่ โทร Call Center Singha Online Shop: 02-725-4999 เท่านั้น
3. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมคูปองน้ำ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ลูกค้ารับบัตรคอนเสิร์ต ณ สถานที่จัดงาน ในวันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
6. สถานที่จัดคอนเสิร์ต ณ จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮาส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด รอบการแสดง วันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 20:00 น.