SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     โปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน 2561 จาก Singha Online Shop

ซื้อสินค้าครบ 1,590 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ Set 1 คู่ (2 ใบ มูลค่า 299 บาท)

เงื่อนไข
- เฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้น น้ำสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ของพรีเมียมจัดส่งพร้อมสินค้า / พื้นที่ต่างจังหวัดของพรีเมียมจัดส่งหลังจบโปรโมชั่นภายใน30 วันทำการ
- ของแถมมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด

     โปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน 2561 จาก Singha Online Shop

ซื้อสินค้าครบ 1,590 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ Set 1 คู่ (2 ใบ มูลค่า 299 บาท)

เงื่อนไข
- เฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้น น้ำสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ของพรีเมียมจัดส่งพร้อมสินค้า / พื้นที่ต่างจังหวัดของพรีเมียมจัดส่งหลังจบโปรโมชั่นภายใน30 วันทำการ
- ของแถมมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า