SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

สมาชิก Rabbit Rewards สามารถนำคะแนน Rabbit
แลกรับส่วนลดสิงห์ออนไลน์ 100 บาท (สำหรับซื้อข้าวพันดีครบ 599 บาทขึ้นไป)

สามารถดูรายละเอียดการแลกรับส่วนลดได้ที่ http://bit.ly/2XzGq0yหมายเหตุ
- ส่วนลดสำหรับใช้เฉพาะพื้นที่จัดส่งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น
- โค้ดส่วนลดที่ได้รับจากทาง Rabbit สำหรับใช้สั่งซื้อสินค้าที่มีข้าวพันดีที่มียอดรวม 599 บาทขึ้นไป
- ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด

     วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

สมาชิก Rabbit Rewards สามารถนำคะแนน Rabbit
แลกรับส่วนลดสิงห์ออนไลน์ 100 บาท (สำหรับซื้อข้าวพันดีครบ 599 บาทขึ้นไป)

สามารถดูรายละเอียดการแลกรับส่วนลดได้ที่ http://bit.ly/2XzGq0yหมายเหตุ
- ส่วนลดสำหรับใช้เฉพาะพื้นที่จัดส่งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น
- โค้ดส่วนลดที่ได้รับจากทาง Rabbit สำหรับใช้สั่งซื้อสินค้าที่มีข้าวพันดีที่มียอดรวม 599 บาทขึ้นไป
- ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า