SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     

โปรโมชั่นพิเศษจากข้าวพันดี (วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562) 

เมื่อซื้อข้าวพันดีครบ 690 บาท รับฟรี! น้ำดื่มสิงห์ (ขนาด 1.5 ลิตร ) 1 แพ็ค 
(เฉพาะพื้นที่จัดส่งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น)


เงื่อนไข
- 1 ออร์เดอร์ / 1 สิทธิ์
- เฉพาะพื้นที่จัดส่งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด

     

โปรโมชั่นพิเศษจากข้าวพันดี (วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562) 

เมื่อซื้อข้าวพันดีครบ 690 บาท รับฟรี! น้ำดื่มสิงห์ (ขนาด 1.5 ลิตร ) 1 แพ็ค 
(เฉพาะพื้นที่จัดส่งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น)


เงื่อนไข
- 1 ออร์เดอร์ / 1 สิทธิ์
- เฉพาะพื้นที่จัดส่งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า