SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ทางโครงการฯ ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ผู้จัดส่งสินค้าจะหยุดให้บริการจัดส่งในวันที่ 5,10, 28 ธันวาคม 2562 ถึง1 มกราคม 2563 นี้ เนื่องในวันหยุดพิเศษของทางบริษัท และวันหยุดชดเชยประจำเดือนธันวาคม 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการสินค้าที่สั่งซื้อ สมาชิกทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Callcenter 02-725-4999 (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ) และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง www.singhaonlineshop.com ได้ตามปกติ

ทาง Singha Online Shop ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในบริการของ Singha Online Shop และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่านตลอดไป 

รายละเอียด

     

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ทางโครงการฯ ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ผู้จัดส่งสินค้าจะหยุดให้บริการจัดส่งในวันที่ 5,10, 28 ธันวาคม 2562 ถึง1 มกราคม 2563 นี้ เนื่องในวันหยุดพิเศษของทางบริษัท และวันหยุดชดเชยประจำเดือนธันวาคม 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการสินค้าที่สั่งซื้อ สมาชิกทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Callcenter 02-725-4999 (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ) และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง www.singhaonlineshop.com ได้ตามปกติ

ทาง Singha Online Shop ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในบริการของ Singha Online Shop และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่านตลอดไป