SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     
โปรโมชั่นพิเศษ 1-31 ม.ค.63 จาก Singha Online Shop


ซื้ออาหารและเครื่องดื่มครบ 800 บาท

รับฟรี! ปฏิทินสิงห์ตั้งโต๊ะ ปี 2563 จำนวน 1 เล่ม (มูลค่า 99 บาท )

เงื่อนไข
- พื้นที่ต่างจังหวัด ของแถมจะถูกจัดส่งหลังหมดโปรโมชั่นภายใน 30 วันทำการ
- เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น คูปองน้ำสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ทางบริษัทขอสงวนสิทฟธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด

     
โปรโมชั่นพิเศษ 1-31 ม.ค.63 จาก Singha Online Shop


ซื้ออาหารและเครื่องดื่มครบ 800 บาท

รับฟรี! ปฏิทินสิงห์ตั้งโต๊ะ ปี 2563 จำนวน 1 เล่ม (มูลค่า 99 บาท )

เงื่อนไข
- พื้นที่ต่างจังหวัด ของแถมจะถูกจัดส่งหลังหมดโปรโมชั่นภายใน 30 วันทำการ
- เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น คูปองน้ำสิงห์ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ทางบริษัทขอสงวนสิทฟธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า