SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

รายการโปรโมชั่นปัจจุบัน

รายละเอียด

     เมื่อซื้อสินค้าสะสมยอดครบ 15,000 บาท ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 63


พร้อมกรอกโค้ด SGREEND 
รับฟรี บัตรคอนเสิร์ต Green Day 2 ใบ (มูลค่าใบละ 3,000 บาท)
(จำนวนจำกัด)

(กรอกครั้งแรกครั้งเดียว และยืนยันสิทธิ์ผ่าน Callcenter 02-725-4999 หลังจากนั้นสั่งซื้อเพื่อสะสมยอดตามปกติ)

---------------------------------

 เงื่อนไข             
1. มียอดสั่งซื้อสะสมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2563 ครบตามที่กำหนดขึ้นไปและชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
2. กรอกโค้ด SGREEND และยืนยันรับสิทธิ์ ได้ที่ โทร Call Center Singha Online Shop: 02-725-4999 เท่านั้น
3. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมคูปองน้ำ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สถานที่จัดคอนเสิร์ต ณ Impact arena เมืองทองธานี รอบการแสดง วันที่ 11 มี.ค. 63

รายละเอียด

     เมื่อซื้อสินค้าสะสมยอดครบ 15,000 บาท ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 63


พร้อมกรอกโค้ด SGREEND 
รับฟรี บัตรคอนเสิร์ต Green Day 2 ใบ (มูลค่าใบละ 3,000 บาท)
(จำนวนจำกัด)

(กรอกครั้งแรกครั้งเดียว และยืนยันสิทธิ์ผ่าน Callcenter 02-725-4999 หลังจากนั้นสั่งซื้อเพื่อสะสมยอดตามปกติ)

---------------------------------

 เงื่อนไข             
1. มียอดสั่งซื้อสะสมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2563 ครบตามที่กำหนดขึ้นไปและชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
2. กรอกโค้ด SGREEND และยืนยันรับสิทธิ์ ได้ที่ โทร Call Center Singha Online Shop: 02-725-4999 เท่านั้น
3. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมคูปองน้ำ 19 ลิตร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สถานที่จัดคอนเสิร์ต ณ Impact arena เมืองทองธานี รอบการแสดง วันที่ 11 มี.ค. 63